Weberian model of ideal bureaucracy


Weberian model of ideal bureaucracy
Weberio idealusis biurokratijos modelis statusas T sritis Politika apibrėžtis Vokiečių sociologo M. Weberio sudarytas modelis, kuriame biurokratija laikoma racionalia valstybės valdymo forma. Pagrindinis Weberio suformuluotas biurokratijos principas yra jos santykinis racionalumas, palyginti su kitomis valdžios rūšimis (tradicine, charizmine ir teisine). Racionalumas įgyvendinamas pasirinkus teisingus tikslus (vidinis racionalumas) ir naudojant tinkamiausias priemones jų siekti (instrumentinis racionalumas). Weberio aprašytos biurokratijos būdingi bruožai: rašytinės taisyklės; neasmeninė valdžios struktūra; darbo pasidalijimas; valdžios institucijų ar postų hierarchija; nuopelnais pagrįstas darbuotojų įdarbinimas; piniginis atlyginimas pagal aiškias sutartis; įdarbinimas visam gyvenimui; institucijos veiklos kontrolė ir drausmė, kt. atitikmenys: angl. Weberian model of ideal bureaucracy ryšiai: susijęs terminasbiurokratija susijęs terminasnaujoji viešoji vadyba

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • Bureaucracy — is the structure and set of regulations in place to control activity, usually in large organizations and government. As opposed to adhocracy, it is represented by standardized procedure (rule following) that dictates the execution of most or all… …   Wikipedia

  • bureaucracy — /byoo rok reuh see/, n., pl. bureaucracies. 1. government by many bureaus, administrators, and petty officials. 2. the body of officials and administrators, esp. of a government or government department. 3. excessive multiplication of, and… …   Universalium

  • Weberio idealusis biurokratijos modelis — statusas T sritis Politika apibrėžtis Vokiečių sociologo M. Weberio sudarytas modelis, kuriame biurokratija laikoma racionalia valstybės valdymo forma. Pagrindinis Weberio suformuluotas biurokratijos principas yra jos santykinis racionalumas,… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • Max Weber — Max Weber …   Wikipedia

  • industrial relations — 1. the dealings or relations of an industrial concern with its employees, with labor in general, with the public, etc. 2. the administration of such relations, esp. to maintain goodwill for an industrial concern. [1900 05] * * * Introduction also …   Universalium

  • Organizational structure — An organizational structure consists of activities such as task allocation, coordination and supervision, which are directed towards the achievement of organizational aims.[1] It can also be considered as the viewing glass or perspective through… …   Wikipedia

  • Confucianism — Confucianist, n., adj. /keuhn fyooh sheuh niz euhm/, n. the system of ethics, education, and statesmanship taught by Confucius and his disciples, stressing love for humanity, ancestor worship, reverence for parents, and harmony in thought and… …   Universalium